Kosten van lidmaatschap

Metaalimpuls maakt het mogelijk dat studenten van de opleiding Middenkader engineering (profiel Technicus engineering, niveau 4) hun gehele opleiding kosteloos kunnen volgen en benodigde leermiddelen (o.a. boeken, werkkleding en gereedschap) vergoed krijgen. Metaalimpuls betaalt dit dankzij de vergoeding die de aangesloten bedrijven betalen voor stagiair(e)s.

Stagevergoeding

Per stagiair(e) betaalt u een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door SIRA. Op dit moment bedraagt de vergoeding voor studenten uit leerjaar 1 en 2 € 4,- per uur. De bijdrage voor studenten uit leerjaar 3 en 4 is € 5,- per uur. Per dag wordt maximaal 7 uur in rekening gebracht. U ontvangt na iedere periode van 10 tot 20 weken een factuur. Een persoonlijke stagevergoeding voor de student is niet nodig.

Lid van een brancheorganisatie?

Bent u lid van een brancheorganisatie? Dan kunt u in sommige gevallen een vergoeding ontvangen wanneer u stagiair(e)s binnen uw bedrijf een kans geeft. Het OOM (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking) heeft een speciale regeling. Kijk hier voor meer informatie.

Zie voor meer informatie over de kosten van het lidmaatschap de participatieovereenkomst.