Over Metaalimpuls

Krachten bundelen

Metaalimpuls is in 2000 ontstaan op initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Graafschap College. De aanleiding hiervoor vormde het (dreigende) tekort aan gekwalificeerd personeel voor de metaalindustrie. Het betrof een landelijke ontwikkeling. Echter, de ontwikkeling was extra zorgelijk voor Oost-Gelderland, omdat daar van oudsher veel metaalbedrijven zijn gevestigd. Het regionale bedrijfsleven en het Graafschap College bundelden hun krachten. Gezamenlijk werd een plan opgesteld: door de opleiding voor toekomstige vakmensen financieel en inhoudelijk aantrekkelijker te maken, moesten meer studenten kiezen voor een toekomst in de metaalindustrie.

Inmiddels kunnen we stellen dat de aanpak van Metaalimpuls succesvol is! Terwijl overal in Nederland de instroom van studenten alleen maar verder afnam, is de opleiding Middenkader engineering in de Achterhoek na een aantal magere jaren flink gegroeid. De instroom van nieuwe studenten is bijna zeven keer groter dan ruim 15 jaar geleden!

Aantrekkelijke opleiding

Studenten van de opleiding Middenkader engineering (profiel Technicus engineering, niveau 4) van het Graafschap College kunnen gebruikmaken van de voordelen van Metaalimpuls. Metaalimpuls betaalt voor hen niet alleen het lesgeld van de volledige opleiding, ook benodigd(e) leermiddelen, werkkleding en gereedschap worden geheel vergoed. Metaalimpuls betaalt dit dankzij vergoeding die de aangesloten bedrijven betalen per stagiair(e). Door in ieder leerjaar van de opleiding een periode van minimaal 10 weken stage op te nemen, is de opleiding inhoudelijk aantrekkelijker geworden.