Stichting Impuls Regio Achterhoek (SIRA)

Metaalimpuls is onderdeel van de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA). De stichting garandeert dat de gelden van Metaalimpuls goed worden besteed. Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs. Jaarlijks legt het bestuur van de stichting, via het jaarverslag, financiële verantwoording af aan de leden van Metaalimpuls.

Begeleidingscommissie

Naast het bestuur is er een begeleidingscommissie Metaalimpuls in het leven geroepen. De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In de commissie zitten direct betrokken uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het Graafschap College. De begeleidingscommissie komt regelmatig voor overleg bijeen.

Administratie en plaatsing stagiair(e)s

Namens SIRA is het Graafschap College verantwoordelijk voor de uitvoering van de (financiële) administratie en de plaatsing van stagiair(e)s. Daarnaast voert het Graafschap College het postadres van Metaalimpuls.

Andere samenwerkingsverbanden

Naast Metaalimpuls bestaat er vanaf het schooljaar 2017-2018 Smartimpuls. In Smartimpuls, ook onderdeel van SIRA, werken onderwijs en bedrijven samen in het kader van de nieuwe opleiding Middenkader Smart Industry.