De leden van Metaalimpuls

Op dit moment hebben al ruim 200 bedrijven in Oost-Gelderland zich aangesloten bij Metaalimpuls. Het betreft niet alleen bedrijven in de metaalindustrie. Ook andere bedrijven, die een stageplaats kunnen bieden bij een onderhoudsdienst, tekenkamer, technische dienst of commercieel-technische afdeling hebben zich aangesloten. Gezien het grote succes van Metaalimpuls en het groeiende aantal studenten bij de opleiding Middenkader engineering is er continu behoefte aan nieuwe leden. Bedrijven die, samen met het Graafschap College, de verantwoordelijkheid willen nemen voor goed beroepsonderwijs in de regio, zodat er blijven voldoende vakmensen beschikbaar zijn.